Music for orchestra

 

Twilight Song´s

A songcycle for mezzo, trumpet and sinfonietta. Lyrics: Mary and Percy Shelley.

World premiere´in Västerås oct 6th 2016. Angelika Kirshschlager (mezzo),

 Håkan Hardenberger (trpt, cond), Västerås Sinfonietta..

Durata: 25 min.

Mz, trumpet solo & sinfonietta -- 222*2 2200 11 0 str, pf

Publisher: Svensk Musik / SMIC

 

the Virtuous Burglar / (Inte alla tjuvar kommer för att stjäla)
Prelude to the opera (see Opera)

Music for orchestra

Durata: 4:30.

ork -- 22*22 2110 12 1 str

Förlag: Svensk Musik / SMIC

 

Dieselrats and Sailors Mice
Arr för Göteborgsoperan´s orkester och damkör
 24-26/6-2013.

Noter finns på Göteborgsoperans notbibliotek

 

Soundtrack no 1

Double concertino for Håkan Hardenberger (trpt), John Storgårds (cond, vln) and

Lapland Chamber Orchestra . Premiere in Rovaniemi Church, Finland, 12 march 2009.
Durata: 16 min.

trumpet, violin and chamber orch -- 111*1 1000 00 0 str, banjo, accord

Publisher Svensk Musik / SMIC

 

After Noon Music
Music for trumpet and orchestra. Premiere 10/8-96,
Stockholm Water Festival, Håkan Hardenberger,trumpet; orch: SNYKO

cond: Petter Sundquist

Durata: 11 min

trumpet och ork -- 2*222 2010 11 1 str
Publisher: Svensk Musik / SMIC

 

Music for winds´

 

Dunkel Tango

A tango for saxophone quartet!

First time December 10th 2015 Fors Church, Eskilstuna with Sthlms Saxofonkvartett.

sop-sax alt-sax ten-sax bar-sax

Durata 2 min

Publisher: Svensk Musik / SMIC

Karlsson on the roof

Suite from the opera arranged for winds

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, premiere´ March 23rd 2013 Nybrokajen 4
Conductor: Håkan Hardenberger.

2fl (*picc) ob 3 cl b-cl fag 2sax (alt, tenor) 2cor 3trpt 3trb 1tuba cb timp 2 perc pf/cel

Durata: 13 min.

Scores and parts for rent by Blåsarsymfonikerna

lena.haag@musikaliska.com

 

 

Chamber Music

 

September Light
Suite for 10 musician´sbased on Jacques Werups and Thomas Lindahls poetry concert

the Light´s of the Province, (Provinsens Ljus)
fl ob cl cor fag 2vl vla vlc cb

Durata: 16 min
Publisher: Svensk Musik / SMIC

 

Faceless murderer - a suite from the first Wallander movie

fl ob cl cor fag 2vl vla vlc cb pf

Publisher: coming soon

 

Gesänge an Berlin
Poetry: Alfred Lichtenstein (1914)

Music: Thomas Lindahl (2014)

Firts performed September 9 2014

Unerhörthe Musik at BKA, Berlin.
Trio Kubik (Verena Rein, soprano Marika Gejrot, cello och Stefan Paul, piano)

Sopr pf vlc

Durata: 5 min.

Publisher: Svensk Musik / SMIC

 

Trådsolar / Fadensonnen

Poem by Paul Celan. Trio KubiK, Brösarps Art Center (Konsthall) august 19-2016

Publisher: coming soon

 

Människans öga / the Eye of Man
Solostycke för trumpet och poet för
Håkan Hardenberger och Jacques Werup
Uruppfört nyårsafton 1994 på Hipp i Malmö och samtidigt direktsänt i SVT
Publisher: coming soon